Intrekking voor digitale inhoud

Disclaimer: Het volgende voorbeeld is opgesteld door een advocaat(https://drschwenke.de) volgens de typische vereisten van een online winkel. U mag het model echter alleen gebruiken na zorgvuldige overweging en aanpassing aan uw specifieke bedrijfsmodel. Het volgende voorbeeld bevat daarom aanvullende opmerkingen die u in acht moet nemen en rode passages die u in het bijzonder moet controleren en zo nodig aanpassen. Verwijder de aantekeningen na het bewerken. Vraag in geval van twijfel juridisch advies. Copyright: U mag het ontwerp binnen het domein/de website gebruiken zolang uw Marketpress licentie er ook op van toepassing is. Het doorgeven aan derden, inclusief klanten (bijvoorbeeld als ontwikkelaars) is niet toegestaan.

Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten over de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd (bv. e-book, download van software)

Annuleringsbeleid

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen ([invoegen: Naam/bedrijf, adres van de herroepingsgeadresseerde, telefoonnummer, e-mailadres en, indien beschikbaar, het faxnummer. U kunt hiervoor ook de shortcode [woocommerce_nl_disclaimer_address_data] gebruiken en het adres opslaan in Instellingen DE]) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping
Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt herroepen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).
– Aan [invullen: Naam/bedrijf, adres van de herroepingsgeadresseerde, e-mailadres en, indien beschikbaar, het faxnummer]:
– Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd is en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Het recht van opzegging vervalt voortijdig als wij pas met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd en tegelijkertijd hebt bevestigd dat u door het begin van de uitvoering van de overeenkomst van onze kant uw recht van opzegging verliest. Wij wijzen erop dat wij het sluiten van het contract afhankelijk kunnen maken van de bovengenoemde toestemming en bevestiging.

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Geen producten in de winkelwagen. Geen producten in de winkelwagen.Language


0